Naše skúsenosti

13 due diligence projektov pre začínajúce podniky, tzv. start-upy

Spolupracujeme so švajčiarskou spoločnosťou poskytujúcou rizikový kapitál. Našou hlavnou úlohou je posúdiť podnikateľské plány začínajúcich start-upov vo forme kvalitných due diligence reportov. Zameriavame sa na finančné zázemie subjektu skúmania, produkty alebo služby ktoré ponúka, ich konkurenciu, podnikateľské prostredie, manažérske skúsenosti alebo iné oblasti súvisiace s ich podnikaním.

Krajina Švajčiarsko
Sektor Internetový obchod
Potrebný kapitál 2.142.000 CHF
Projekt dokončený December 2017
Krajina Nemecko
Sektor IT (Sentimentálna analýza)
Potrebný kapitál 1.200.000 EUR
Projekt dokončený November 2017
Krajina Nemecko
Sektor Faktoringové služby
Potrebný kapitál 750.000 EUR
Projekt dokončený Október 2017
Krajina Švajčiarsko
Sektor IT (trhová platforma)
Potrebný kapitál 1.000.000 CHF
Projekt dokončený September 2017
Krajina Švajčiarsko
Sektor IT (eLearning Software)
Potrebný kapitál 400.000 CHF
Projekt dokončený August 2017
Krajina Švajčiarsko
Sektor Zdravotníctvo
Potrebný kapitál 2.300.000 CHF
Projekt dokončený August 2017
Krajina Nemecko
Sektor IT (Smart City)
Potrebný kapitál 2.000.000 EUR
Projekt dokončený Júl 2017
Krajina Švajčiarsko
Sektor Zdravotníctvo
Potrebný kapitál 700.000 CHF
Projekt dokončený Jún 2017
Krajina Švajčiarsko
Sektor Zdravotníctvo
Potrebný kapitál 1.250.000 CHF
Projekt dokončený Jún 2016
Krajina Švajčiarsko
Sektor Zdravotníctvo
Potrebný kapitál 800.000 CHF
Projekt dokončený Október 2016
Krajina Švajčiarsko
Sektor Športové náradie
Potrebný kapitál 2.700.000 CHF
Projekt dokončený Október 2016
Krajina Švajčiarsko
Sektor Drevársky
Potrebný kapitál 3.000.000 CHF
Projekt dokončený September 2016
Krajina Švajčiarsko
Sektor Finančný (Správa finančných aktív)
Potrebný kapitál 1.500.000 EUR
Projekt dokončený August 2016

3 ostatné due diligence projekty

Krajina Slovensko
Sektor Dodávateľ plynu
Celkové aktíva 51.000.000 EUR
Celkové príjmy 436.000.000 EUR
Projekt dokončený August 2014
Spolupracovali sme na projekte akvizície veľkej energetickej spoločnosti na Slovensku. Hodnota transakcie bola v miliónoch EUR a nový investor nadobudol významné portfólio zákazníkov v segmente "domácnosti", ako aj „SME podniky“.
Krajina Slovensko
Sektor Výroba optických káblov
Celkové aktíva 2.822.000 EUR
Celkové príjmy 2.363.000 EUR
Projekt dokončený December 2012
Boli sme súčasťou kvalifikovaného tímu, ktorý vypracoval due diligence správu pre tohto klienta. Rozsah prác zahŕňal detailné posúdenie finančných informácií o spoločnosti a identifikáciu potenciálnych rizík.
Krajina Slovensko
Sektor Výroba
Celkové aktíva 3.326.000 EUR
Celkové príjmy 10.948.000 EUR
Projekt dokončený September 2014
Vypracovali sme komplexnú 3-ročnú analýzu finančných výkazov.

Poradenstvo a účtovnícke služby poskytnuté pre 26 zákazníkov

Náš tím má skúsenosti s poskytovaním poradenstva a služieb v účtovníctve, ktoré súvisia so štatutárnym finančným vykazovaním, ako aj IFRS vykazovaním. Naše služby sme poskytli mnohým medzinárodným klientom.

  • 10x veľkoobchod
  • 2x stavebníctvo
  • 1x poisťovníctvo
  • 8x výroba
  • 1x centrum zdieľaných služieb
  • 4x poľnohospodárstvo

Viac ako 2000 hodín v kontrolingu

Máme rozsiahle skúsenosti v oblasti interného auditu, rozpočtovania, prognózovania, plánovania a analýz efektívnosti nákladov.

Wir sprechen Deutsch, darum können Sie uns gerne kontaktieren.