Finančné analýzy
a konzultačno-poradenské služby

Pomáhame Vášmu podnikaniu rásť

Zistite viac

Naše služby

 • Projektový manažment

  Asistujeme súkromným investorom, ako aj spoločnostiam poskystujúcim rizikový kapitál s identifikáciou, posúdením a vyhodnotením potenciálnych obchodných príležitostí na investovanie do začínajúcich firiem, tzv. start-upov, ako aj do spoločností s obchodnou históriou, ktoré hľadajú potrebný kapitál na rozšírenie svojich podnikateľských činností. Následne poskytujeme strategicko-poradenské služby investorom s cieľom akcelerovať ekonomický rast a maximalizovať návratnosť investovaného kapitálu.

  Zistite viac >
 • Finančné due diligence

  Investigatívna finančná analýza cieľovej spoločnosti alebo potenciálnej investície zahrňujúca overenie predpokladaných budúcich peňažných tokov, daňových aspektov, očakavaných finančný prognóz so zameraním na identifikáciu relevantných rizík, nedostatkov vo vnútorných kontrolách alebo možných manažérskych rizík spojených so spoločnosťou.

  Zistite viac >
 • Finančné analýzy

  Poskytovanie dôležitých informácií a analýz o ziskovosti, efektívnosti, likvidite a stabilite vašej spoločnosti. Naše cielené výstupy sú vhodné na prezentáciu vrcholovému manažmentu a slúžia ako jeden zo zdrojov pri ich rozhodovaní.

  Zistite viac >
 • Finančná analýza konkurencie

  Prehľad súčasnej výkonnosti spoločnosti a porovnanie v danej priemyselnej oblasti s konkurenciou, ktorej výsledkom je pozícia spoločnosti na trhu. Celosvetová databáza firiem s ich ekonomickými výsledkami nám umožňuje vypracovať relevantnú analýzu, ktorá poskytuje pridanú hodnotu pre našich klientov.

  Zistite viac >
 • Poradenstvo

  Poradenská činnosť vo sfére podnikového plánovania a rozpočtovania, účtovníctva a daňového poradenstva, projektového manažmentu, ako aj služby spojené s oceňovaním podnikov.

  Zistite viac >

Naše skúsenosti

Zistite viac >

O nás

Ponúkame kompletný sortiment účtovníckych a konzultačných služieb pre našich klientov vo forme reportov due diligence, finančných správ, investičných štúdií a ďalších výstupov podľa želania klienta.

Wir sprechen Deutsch, darum können Sie uns gerne kontaktieren.